Jong-LEREN is fijn!

Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Onze kinderen moeten binnen een korte tijd enorm veel nieuwe ervaringen verwerken. Dan is het niet vreemd dat sommigen hun problemen niet alleen kunnen oplossen. Ik kan hen helpen de problemen te overzien en ik ga samen met hen op zoek naar een geschikte oplossing. Van belang is dat het een aanpak is die bij de jongere past zodat het niet moeilijk is de oplossing uit te proberen en vol te houden.

Jong-LEREN staat voor het op jonge leeftijd aanleren van de juiste studievaardigheden. De aanpak die hierbij gekozen wordt is voor iedereen anders, het is maatwerk. Gekeken wordt naar welke problemen er zijn en welke vaardigheden ontwikkeld kunnen worden. Van belang is dat de jongere zelf inziet dat hij/zij invloed uit kan oefenen op het leerproces en daardoor in staat is een opleiding af te maken die bij hem of haar past.

Leerkrachten en ouders kunnen helpen, maar leerkrachten kunnen niet altijd voldoende aandacht aan elke leerling besteden, en ouders hebben niet altijd voldoende kennis en achtergrond om de leerproblemen aan te pakken. Daar komt bij dat een kind in de pubertijd zich af gaat zetten tegen de ouders zodat hun hulp niet altijd gewaardeerd wordt. Als persoonlijk begeleider of coach kan ik zorgen dat je grip krijgt op het leren en het leren niet meer pijn doet, maar fijn wordt.

Huiswerkbegeleiding

In het voortgezet onderwijs hoort huiswerk maken er gewoon bij. Als het uw kind niet lukt om thuis het huiswerk goed te maken kan Jong-LEREN een oplossing bieden. Er zijn twee mogelijkheden: individuele begeleiding (klik hier) of huiswerk maken in een prikkelarme omgeving (klik hier). Elke maandag t/m donderdag zijn jongeren tussen 14.15 en 17.45 uur welkom. Dit vindt plaats in een huiselijke sfeer en onder deskundige begeleiding. In een gesprek kunnen we afstemmen wat voor uw kind het beste is want er zijn nog meer mogelijkheden. Uw kind is de investering waard!
Contactgegevens:

Louise de Jong
Huiswerk- en studiebegeleiding.
Locatie: Lieshoutseweg 83, Aarle-Rixtel
E-mail: louise@jong-leren.com
Telefoon: 0492 382668
Mobiel: 06 333 700 93

Wil je meer weten over hoe dat
begeleiden werkt bij Jong-leren?
Enkele gevallen als voorbeeld:
Jong-leren in de praktijk

Ook Louise blijft leren,
Kijk wat ze bijleert:
Louise blijft leren

© Jong-LEREN disclaimer